Powrót do góry Powrót do góry
02.06.2017

Spotkanie z Prof. Erlandem Källénem, zastępcą dyrektora ECMWF

W środę 24 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie IMGW-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie z Profesorem Erlandem Källénem, zastępcą dyrektora ds. badawczych Europejskiego Centrum Średnio-Terminiowych Prognoz Pogody (ECMWF). W spotkaniu wzięli udział pracownicy IMGW-PIB oraz przedstawiciele instytucji potencjalnie zainteresowanych produktami ECMWF lub współpracą z tą instytucją (MSWiA, KZGW, RZGW, Komenda Główna PSP, Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Hydrograficzne MW, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, IOŚ – PIB, PIG-PIB, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska).

Podczas spotkania Prof. Källén przedstawił szeroką informację o ECMWF. Centrum jest europejską organizacją międzyrządową stanowiącą część europejskiej infrastruktury meteorologicznej na równi z EUMETSAT. Misją Centrum jest przygotowywanie operacyjnych średnioterminowych prognoz pogody (w horyzoncie czasowym od około 3 do 10 dni) o najwyższej sprawdzalności. Centrum pełni rolę światowego lidera w tej dziedzinie od początku swojego istnienia w latach 1970-tych. Jest to rezultat dedykowanego programu zaawansowanych prac badawczych oraz pionierskich metod wykorzystywania danych obserwacyjnych (w tym satelitarnych) oraz wykorzystywania zaawansowanych systemów obliczeniowych. Centrum kładzie szczególny nacisk na rozwój metod wczesnego prognozowania możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogody, jak np. silne opady powodujące powodzie, niszczące wiatry czy ekstremalne temperatury. Centrum wspiera też narodowe służby hydrologiczno-meteorologiczne, głównie poprzez zapewnienie warunków brzegowych dla krótkoterminowych prognoz regionalnych oraz wymianę ‘know-how’, szkolenia i współpracę badawczą. Centrum zatrudnia 431 osób, pochodzących głównie z krajów członkowskich.

Po prezentacji Profesora Källéna odbyła się długa i ożywiona dyskusja, której tematem były metody pracy Centrum, rola Centrum we wspieraniu narodowych służb meteorologicznych, produkty Centrum oraz działania Centrum pozwalające na utrzymanie statusu światowego lidera. Uczestnicy dyskusji wyrazili zgodne poparcie dla idei przystąpienia Polski do tej organizacji międzynarodowej.

Wyślij link Drukuj Powrót