Powrót do góry Powrót do góry
25.05.2017

XXVII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej – SPOTKANIE ODWOŁANE

Data:

SPOTKANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE z przyczyn niezależnych od organizatorów

 

Organizator:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Temat:

XXVII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

,,Problemy gospodarowania wodami w ujściowych odcinkach rzek, a ochrona wód przejściowych i przybrzeżnych”

 

Opis:

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej poświęcona jest zagadnieniom związanym z gospodarowaniem wodami w ujściowych odcinkach rzek oraz problemom związanym z ochroną wód przejściowych i przybrzeżnych. Organizowane spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz upowszechnianie wyników prac projektowych i badawczych realizowanych przez jej Uczestników. W programie przewidziano wygłoszenie wykładów, referatów i krótkich komunikatów, jak również zaplanowano czas na dyskusję i podsumowanie poszczególnych bloków tematycznych.

 

Problematyka tegorocznej Szkoły dotyczy zagadnień związanych z ochroną wód przejściowych i przybrzeżnych:

  • Czynniki degradujące wody przejściowe i przybrzeżne
  • Zarządzanie wodami w polskiej strefie przybrzeżnej
  • Monitoring jakości wód w ujściowych odcinkach rzek – problemy i szanse.

 

Miejsce:

River Style Hotel, Miasto Reda, 84-240 Reda, ul. Pucka 10B

 

Załączniki:

    Wyślij link Drukuj Powrót