Powrót do góry Powrót do góry
21.03.2017

Partnerstwo dla Klimatu – certyfikaty

W dniu 2 marca 2017r. odbyło się coroczne spotkanie Partnerów Platformy „Partnerstwo dla Klimatu”. Spotkanie prowadził Pan Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, który na wstępie przedstawił prezentację nt. Inicjatyw realizowanych w ramach Platformy

„Partnerstwo dla Klimatu” przez m.st. Warszawa oraz pozostałych Partnerów w roku 2016 na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska i klimatu.

Nakreślił również krótki plan działań, które Miasto planuje realizować samodzielnie w roku 2017 jak i w zakresie współpracy z Partnerami Platformy. Następnie Przedstawiciele Partnerów przedstawili informacje podsumowujące działania, które były realizowane przez nich w roku 2016 oraz plany związane z działaniami, które będą realizowane w roku 2017.

Na zakończenie spotkania wręczono Partnerom Certyfikaty Partnera dla Klimatu.

Załączniki:

Wyślij link Drukuj Powrót